'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Susunan PDA Banyumas 2015 - 2020
Home » Susunan PDA Banyumas 2015 - 2020

 

PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH BANYUMAS

Jl. Masjid Gang II No. 1Telp. (0281) 642031

Purwokerto

==================================================================================

 

SUSUNAN PIMPIAN DAERAH ‘AISYIYAH BANYUMAS

PERIODE 2015 – 2020

 

 

Penasehat                     : 1. Hj. Lasmini Handoyo, B.A.

2. Hj. Endang Praptiwi, B.A.

3. Dra. Hj. Ratni Zulaicha, M.S.

 

Ketua Umum             : Dra. Hj. Zakiyah, M.S.I.

Ketua I                         : Dra. Hj. Nasiyah

Ketua II                       : Hj. Solihah, S.Pd.

Ketua III                      : Hj. Udji Prihati, S.H.

Ketau IV                      : Ratifah, S.ST., M.Kes.

Sekretaris I                 : Dra. Rasiwen

Sekretaris II                : Nurul Wahidah Uswati, A.Md.

Bendahara I               : Hj. Ning Winarni, S.E.

Bendahara II              : Dra. Hj. Asri Widiastuti

 

MAJELIS

1.      Majelis Tabligh

          Ketua                    : Hj. Chamidah Noor, S.Pd.I.

          Sekretaris             : Hj. Suciati

          Bendahara           : Rubiyani

          Anggota                : -   Dra. Hj. Ida Munawaroh

                                           -   Hj. Titi Andriyanti

                                           -   Isti’anah, Lc., M.Hum.

                                           -  Welas Rarasati, S.Ag.

                                           -  Nani Widodo

 

2.      Majelis Dikdasmen

          Ketua                     : Sri Herowati, S.Pd.AUD.

          Sekretaris              : Zubaida Widhiana

          Bendahara            : Hj. Sumini

          Anggota                : -    Hj. Nur Aliyah Umar A.R.

                                           -     Hj. Susiyati Ninglani, S.Pd.

                                           -     Radiami, S.Pd.

                                           -     Ir. Hj. Uswatun Khasanah

                                           -     Melati Ismi Hapsari, M.Psi., Psi.

                                           -     Dra. Hj. Titik Puji Astuti

 

3.      Majelis Kesehatan

          Ketua                    : Ns. Rusmini, S.Kep., M.H.

          Sekretaris             : Umi Solikhah, S.Pd., S.Kep., M.Kep.

          Bendahara           : Ns. Ruti Wiyati, S.Kep., M.Kep.

          Anggota                :  -    dr. Hj. Tri Rini B.S. Dudik, Sp.Kj.

                                            -    dr. Retno Susilowati, M.Kes.

                             -    dr. Dyah Retnani Basuki, M. Kes., AAAK.

                                            -    Kris Linggardini, S.Kep., M.Kep.

                                            -   Fitria Zuliatun, S.S.T.

                                            -   Ns. Dina Indriyati D.S., S.Kep., M.Kep., Sp.Mat.

                                            -   Ns. Siti Mulidah, S.Pd., S.Kep., M.Kes.

                                            -   Siska Andriyani, S.S.T.

 

4.      Majelis Kesejahteraan Sosial

          Ketua                    :  Hj. Sulastri Masngad

          Sekretaris             : Hj. Sakdiyah

          Bendahara            : Hj. Marfungah Suwito

          Anggota                : -    Dra. Hj. Sri Rejeki Daelamy

                                           -    Utami Budiasih, S.Pd.

                                           -    Ihda Yuliastuti, S.P.

                                           -    Hartini

 

5.      Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan

          Ketua                    : Hj. Naelati Tubastuvi, S.E., M.Si.

          Sekretaris             : Hj. Nari Bronto, S.Pd.

          Bendahara            : Sri Mulatsih, S.P.

          Anggota                : -    Dr. Ir. Hj. Datta Dewi Purwantini, M.Sc.

-       Hj. Ani Kusbandiyah, S.E., M.Si.

-       Indiyani Nur Chasanah, S.E.

-       Hj. Siti Hayyinah

-       Eni Waluyo

 

6.      Majelis Pembinaan Kader

Ketua                    : Dra. Hj. Suhartini

Sekretaris              : Sari Laela Sa’dijah, S.Ag.

Bendahara            : Hj. Nur Rahmayanti, S.Pd.I.

Anggota                : -    Isnawati Miladiyah, S.Ag.

-       Mukminatun Sholikhah, B.A.

-       Surya Daliyati, S.Pd.

-       Nani Sumartini, S.Pd.

 

7.      Majelis Hukum dan HAM

Ketua                    : Susilo Wardani, S.E., S.H., M.Hum.

Sekretaris              : Sri Rahayuningsih, S.Pd.

Bendahara            : Dra. Widyaningsih

Anggota                : -    Hj. Ratna Kartikawati, S.H., M.Hum.

-       Rahtami Susanti, S.H., M.Hum.

-       Hj. Indriati Amarini, S.H., M.Hum.

 

LEMBAGA

1.      Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Ketua                    : Dra. Mintarti, M.Si.

Sekretaris              : Rr. Setyawati, S.Psi., M.Si.

Bendahara            : Dra. Hj. Siti Fathonah, M.Hum.

Anggota                : -    Undri Rastuti, S.Si., M.Si.

-       Dra. Elis Puspitasari, M.Si.

 

2.      Lembaga Kebudayaan

Ketua                    : Mieke Utami, S.Pd.

Sekretaris              : Susiarini

Bendahara            : Hj. Amanah Kifni, S.Pd.

Anggota                : -    Okto Wijayanti, M.Pd.

-       Dra. Nurhayati

-       Resmi Diyanti Prihasmari

 

3.      Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Kebencanaan

Ketua                    : Dra. Hj. Sukowati

Sekretaris              : Pujiati Utami, S.P., M.P.

Bendahara            : Sutami Agustini, S.Pd.

Anggota                : -    Hj. Tri Amini

-       Endar Puspawiningtiyas, S.T., M.T.

-       Siti Soibah

-       Itsna Nurrahma Mildaeni. S.E.I.

-       Ruidah

Shared Post: